Xintela

I wrote a short text in Swedish on my only biotech investment, Xintela. Currently about 1.5% is invested in this. www.xintela.se

http://xintela.se/videos/biostock-interview-with-dr-lisa-fortier

Xintela – en sympatisk trisslott

Xintela är ett 8 år gammalt bolag inom bioteknik grundat av forskaren Evy Lundgren-Åkerlund. Det är ett av många bolag sprunget ur Lunds life science-fabrik som till synes pumpar ut bolag på löpande band. Dessa bolag tenderar att vara svårvärderade och då det nästan alltid handlar om produktidéer i mycket tidiga stadier och i princip samtliga kan betraktas som lottsedlar. Så även Xintela, men kvalitén på lotten framstår som ovanligt hög.

Denna bedömning grundar sig i tre saker. Ett. Bolagets två huvudsakliga produkter adresserar en stor och en jättestor marknad där betalningsviljan kommer att vara mycket hög om effektiva produkter kan tas fram.

Två. Teamet som skall göra detta ser ut att vara både meriterade, ha vettiga ekonomiska incitament och vara engagerade. Även partners som hjälper till med genomförande av kliniska studier verkar se produkterna som lovande och viktiga.

Tre. Kapitalbehov är en faktor som ofta gör det mer effektivt att investera i senare skeden inom bioteknik, när de flertal bolag som misslyckas med sin produkt fallit ifrån och det är dags för skördetid för det fåtal lyckliga vinnarna. I Xintelas fall finns det en chans att antalet emissioner på vägen blir ovanligt litet.

Så vad gör bolaget konkret? Kärnkompetensen är att selektera stamceller av specifika typer via målsökande markörproteiner. Denna förmåga används i två tillämpningar: att selektera stamceller som bildar brosk för att förebygga och laga skador i syfte att förhindra ledförslitning och artros samt inom cancerformen glioblastom, en typ av hjärntumör. Den tredje lotten i denna trisslott är licensiera ut markörteknologin till externa partners.

Vad gäller broskprodukten är marknaden stor för en framgångsrik produkt. Artros är en folksjukdom. Ca 50 miljoner personer har en artrosdiagnos från en doktor. I många fall står dessa helt enkelt ut med sin smärta. Andra behandlingar är smärtstillande tabletter, operation med konstgjord led eller steloperering samt injektion med stamceller. Det senaste är inte så vanligt i Sverige men desto vanligare i USA där det bland annat erbjuds av företaget Regenexx. I USA är det också vanligt som en del i operationer att man injicerar benmärg fylld med stamceller. Xintelas stamceller har flera fördelar jämfört med dagens stamceller som gör att de både kan förbättra de befintliga procedurer där stamceller används, men framförallt addressera en större marknad. Den stora poängen med Xintelas produkt är att endast stamceller som är specialiserade på att bilda glatt brosk (finbrosk) selekteras. Dagens varianter innehåller stamceller av olika sort vilket gör att den läkning man får är av en vävnadstyp som på engelska kallas fibrocartilage (fulbrosk). Det är en typ av ärrvävnad som inte är lika hård eller har lika låg friktion som det ursprungliga brosket. Förutom att välja specifikt rätt celler finns två andra fördelar: cellerna kan massodlas och frysas ner. Man behöver alltså ej egna celler vilket är den gängse metoden idag. Regleringen av stamceller är snårig. I USA får man tex inte odla en persons egna celler för att sedan återinjicera. Detta har lett till medicinsk turism till bland annat Bermuda där detta är tillåtet. Med Xintelas produkt slipper man denna problematik där de framodlade cellerna inte är personliga utan istället betraktas som ett gängse läkemedel som genomgår kliniska prövningar. Även tillverkningskostnaden kan på detta sätt bli betydligt lägre.  I en först studie på hästar som ett partneruniversitet till Xintela i USA nyligen genomfört kunde man se att en injektion av Xintelas specialiserade celler i en skadad led hade en skyddande effekt både på brosk och underliggande ben samt kunde fylla igen sprickor i broskvävnaden. Inga negativa effekter noterades. Detta får ses som ett mycket lovande resultat och planen är nu att gå vidare med en andra studie på fler hästar under andra halvåret 2017, varefter produkten kommersialiseras för hästar och studier på människa inleds under 2018.

Produkten inom glioblastom adresserar en mycket mindre patientgrupp. Men för dessa är behovet mycket stort av en effektiv behandling då överlevanden i dagsläget är 15 månader i snitt med dagens behandlingar. Tanken med Xintelas produkt är att binda ett cellgift till markörproteinet och på så vis kunna specifikt behandla tumörceller och därmed minska biverkningarna. En utmaning här är hur man kan få in proteinet i hjärnvätskan som är skiljd från blodbanan. Och för en lekman inom fältet framstår risken som högre i detta projekt. En fördel kan tänkas vara att man troligen kan få särläkemedelsstatus och en snabbare väg till marknad.

Incitamenten ser okej ut där VD Evy äger cirka 15% av bolaget och ett antal andra engagerade personer har ägarandel i ensiffrigt antal %. Om bolaget är ungt så är snittåldern i styrelse och ledningen högre. Det är många personer med lång erfarenhet från jättar som Astra, GSK och Novo Nordiskt samt ett par personer med erfarenhet från inkubator och startups. Då det kommer vara avgörande för bolaget vilka partnerskap och strategiska val man gör snarare än en hög aktivitetsnivå är förmodligen den stora erfarenheten ingen nackdel. Möjligtvis finns ett litet frågetecken för om ekonomi och finanssidan av företaget är lika stark som produktsidan.

Hur ser siffrorna ut? Marknadsvärdet är idag 120 MSEK. I dagarna (t.o.m 10 februari) löper teckningsperioden för bolaget optioner som kan inbringa totalt 17,5 MSEK. Efter Q3 2016 var kassan 23 MSEK med en avbränningstakt på runt 22 MSEK per år. Kursen pendlar just nu runt teckningskursen om 5 kronor, så det är osäkert hur stor del som tecknas. Förmodligen åtminstone ett tillskott som gör att kassan räcker en liten bit in på 2018. Bolaget har som mål att göra en första kommersiell deal under 2017 och löpande kassaflöde från hästprodukten har stor chans att börja under 2018. Gissningsvis behövs dock minst en emission till efter nuvarande teckningsperiod innan bolaget kan stå på egna ben.

Hur bra kan det gå i bästa fall? En positiv aspekt är att betalningsviljan är hög inom båda bolagets utvalda produkter. Med en billig tillverkningskostnad kan marginalen bli hög. Undertecknad har själv en gammal idrottsskada och har i samband med det undersökt marknaden i USA för dagens behandlingar. Det handlar om priser för en operation på drygt en halv miljon kronor för en operation av en led inklusive injicering av kroppsegna stamceller från benmärg. Man kan också välja att enbart injicera kroppsegna stamceller i en led, vilket med dagens teknik ger bra smärtstillande effekt under ett par år, men liten egentlig läkning. En sådan behandling ligger på ca 60 000 kronor, där många väljer att upprepa behandlingen flera gånger för att i längsta loppet undvika att sätta in konstgjorda leder eller steloperera sig. Man kan också välja att åka till Bermuda för att få en större mängd celler till tredubbla priset.

Gissningsvis kan Xintela ha en nettointäkt på åtminstone någon tusenlapp per injektion. En injektion med broskceller kan bli något man gör inte bara i behandling av personer med utvecklad artros utan även i förebyggande syfte efter till exempel kraftiga stukningar där brosket ofta är påverkat. Antalet injektioner som kan bli aktuellt är svårbedömt. Men som ett exempel genomförs årligen ca 700 000 knäoperationer per år i USA där ledytan ersätts med konstgjort material. Flertalet av dessa patienter bör rimligen prova injektioner med stamceller innan operation blir aktuell. Om vi gissar att ett par injektioner per patient med en intäkt för Xintela om 2000 kronor per injektion kan bli aktuellt skulle denna del av marknaden kunna vara värd 2,5 miljarder SEK om året. Sedan tillkommer potential i fot och knäled, andra patientgrupper mm.

Potentialen inom glioblastom är också betydande. I USA dör ca 12 000 per år av denna typ av tumör. Dödligheten idag är i princip 100%. Om Xintelas metod visar sig så effektiv att den med cellgift kan hålla en tumör stången under längre tid känns inte intäkter på en kvarts miljon per patient orealistiska. Det skulle då vara värt 3 miljarder SEK.

Att Xintela verkligen går hela vägen och når upp till dessa nivåer är sett till statistik mycket osannolikt. Om det ändå sker kommer man nog ha samarbetat med och gett bort en stor del av kakan till partners. Detta är ingen aktie en person med vanlig riskaptit skall köpa i någon större mängd. Men inom kategorin lottsedel framstår den som ganska attraktivt prissatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *